Wymiana pieca – dotacja gminna

Gminna dotacja na wymianę źródła ogrzewania.

Od dnia 1 lutego 2022 roku, na podstawie uchwały Nr XXXIV/384/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich ....czytaj więcej

Continue reading...

Zgłoszenie pieca to już obowiązek

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach i lokalach zarówno mieszkalnych i niemieszkalnych.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w formie papierowej w Urzędzie miasta/gminy właściwym ....czytaj więcej

Continue reading...

Wymiana pieca – dotacja gminna

Gminna dotacja na wymianę źródła ogrzewania.

Od dnia 17 marca 2021 roku, tj. od dnia wejścia w życie uchwały Nr XXXIV/384/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej ....czytaj więcej

Continue reading...

Program Czyste Powietrze

Dotacja z programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE

Program realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań. W ramach programu CZYSTE POWIETRZE prowadzony jest ciągły nabór wniosków.

Infolinia – 61 845 62 01; 61 845 62 24; 61 845 62 28

Więcej ....czytaj więcej

Continue reading...

Wymiana pieca to obowiązek

Przypominamy, że na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, tak zwanej UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ, od 1 maja 2018 roku zakazuje się spalania w piecach niżej wymienionych paliw:

  1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,
  2. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem
  3. paliw, w których udział ....czytaj więcej
Continue reading...