Gminna dotacja na wymianę źródła ogrzewania.

Od dnia 1 lutego 2022 roku, na podstawie uchwały Nr XXXIV/384/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich ....czytaj więcej

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach i lokalach zarówno mieszkalnych i niemieszkalnych.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w formie papierowej w Urzędzie miasta/gminy właściwym ....czytaj więcej

Gminna dotacja na wymianę źródła ogrzewania.

Od dnia 17 marca 2021 roku, tj. od dnia wejścia w życie uchwały Nr XXXIV/384/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej ....czytaj więcej

Ruszył nabór wniosków na rok 2021.

Zachęcamy mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz do wzięcia udziału w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na 2021 rok, który ma na celu pomoc w usuwaniu wyrobów zawierających azbest, polegającą na demontażu i odbiorze tych wyrobów z terenu nieruchomości.

Do wzięcia ....czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, że 17 lutego 2021 roku wszedł w życie Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz w 2021 roku.[program]

Wnioski:

– o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących;[druk]

– o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji, kastracji psów i kotów ....czytaj więcej

Dotacja z programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE

Program realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań. W ramach programu CZYSTE POWIETRZE prowadzony jest ciągły nabór wniosków.

Infolinia – 61 845 62 01; 61 845 62 24; 61 845 62 28

Więcej ....czytaj więcej

Przypominamy, że na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, tak zwanej UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ, od 1 maja 2018 roku zakazuje się spalania w piecach niżej wymienionych paliw:

  1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,
  2. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem
  3. paliw, w których udział ....czytaj więcej

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Swarzędz!

Niniejszym informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1439 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz  przydomowych oczyszczalni ścieków.

W ....czytaj więcej