Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Swarzędz!

Niniejszym informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1439 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz  przydomowych oczyszczalni ścieków.

W ....czytaj więcej

Continue reading...