Wymiana pieca – dotacja gminna

Gminna dotacja na wymianę źródła ogrzewania.

Od dnia 17 marca 2021 roku, tj. od dnia wejścia w życie uchwały Nr XXXIV/384/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej ....czytaj więcej

Program Czyste Powietrze

Dotacja z programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE

Program realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań. W ramach programu CZYSTE POWIETRZE prowadzony jest ciągły nabór wniosków.

Infolinia – 61 845 62 01; 61 845 62 24; 61 845 62 28

Więcej ....czytaj więcej

Wymiana pieca to obowiązek

Przypominamy, że na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, tak zwanej UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ, od 1 maja 2018 roku zakazuje się spalania w piecach niżej wymienionych paliw:

  1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,
  2. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem
  3. paliw, w których udział ....czytaj więcej

Inwentaryzacja źródeł ogrzewania

Szanowni Mieszkańcy, nawiązując do działań podejmowanych przez Gminę Swarzędz zmierzających do poprawy jakości powietrza informujemy, że kluczową sprawą w tej kwestii jest zebranie wiarygodnych danych dotyczących liczby i rodzaju źródeł ogrzewania funkcjonujących na terenie naszej gminy, a także informacji o stopniu termomodernizacji budynków. Ważna jest również wiedza, jakie plany w ....czytaj więcej