Wymiana pieca – dotacja gminna

Gminna dotacja na wymianę źródła ogrzewania.

Od dnia 1 lutego 2022 roku, na podstawie uchwały Nr XXXIV/384/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich ....czytaj więcej

Continue reading...

Zgłoszenie pieca to już obowiązek

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach i lokalach zarówno mieszkalnych i niemieszkalnych.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w formie papierowej w Urzędzie miasta/gminy właściwym ....czytaj więcej

Continue reading...

Wymiana pieca – dotacja gminna

Gminna dotacja na wymianę źródła ogrzewania.

Od dnia 17 marca 2021 roku, tj. od dnia wejścia w życie uchwały Nr XXXIV/384/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej ....czytaj więcej

Continue reading...

Likwidacja wyrobów zawierających azbest

Ruszył nabór wniosków na rok 2021.

Zachęcamy mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz do wzięcia udziału w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na 2021 rok, który ma na celu pomoc w usuwaniu wyrobów zawierających azbest, polegającą na demontażu i odbiorze tych wyrobów z terenu nieruchomości.

Do wzięcia ....czytaj więcej

Continue reading...

Zapobieganie bezdomności zwierząt

Uprzejmie informujemy, że 17 lutego 2021 roku wszedł w życie Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz w 2021 roku.[program]

Wnioski:

– o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących;[druk]

– o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji, kastracji psów i kotów ....czytaj więcej

Continue reading...

Program Czyste Powietrze

Dotacja z programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE

Program realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań. W ramach programu CZYSTE POWIETRZE prowadzony jest ciągły nabór wniosków.

Infolinia – 61 845 62 01; 61 845 62 24; 61 845 62 28

Więcej ....czytaj więcej

Continue reading...

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Swarzędz!

Niniejszym informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1439 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz  przydomowych oczyszczalni ścieków.

W ....czytaj więcej

Continue reading...