Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Swarzędz!

Niniejszym informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r., poz. 2010), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych
na nieczystości płynne (szamb) oraz  przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym właściciele ....czytaj więcej

czytaj więcej...