Inwentaryzacja źródeł ogrzewania

Szanowni Mieszkańcy, nawiązując do działań podejmowanych przez Gminę Swarzędz zmierzających do poprawy jakości powietrza informujemy, że kluczową sprawą w tej kwestii jest zebranie wiarygodnych danych dotyczących liczby i rodzaju źródeł ogrzewania funkcjonujących na terenie naszej gminy, a także informacji o stopniu termomodernizacji budynków. Ważna jest również wiedza, jakie plany w tym zakresie mają mieszkańcy względem swoich nieruchomości. Informacje te pozwolą gminie przystąpić do kolejnych działań zmierzających do poprawy jakości powietrza, w tym współfinansowania wymiany źródeł ogrzewania w szerszym zakresie.

W celu zebrania ww. informacji uruchamiamy akcję ankietyzacyjną.

Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety wg wiedzy, którą Państwo posiadacie, oraz przekazanie jej do dnia 31 marca 2021 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP, poprzez platformę eUrząd lub jako skan podpisanej ankiety na adres wos@swarzedz.pl.

W przypadku niewypełnienia lub nieodesłania ankiety, zostanie ona przeprowadzona bezpośrednio na Państwa nieruchomości przez osobę uprawnioną, w sprzyjającym ku temu czasie.

Biorąc jednak pod uwagę zaistniałą w kraju sytuację, uprzejmie prosimy o pomoc w przeprowadzeniu inwentaryzacji, wypełnienie ankiety i przesłanie jej na podany wyżej adres poczty internetowej.