Nie będzie opłaty od posiadania psów!

Podczas sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu, która odbyła się 24 października, radni – na wniosek burmistrza Mariana Szkudlarka – jednogłośnie podjęli uchwałę „w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/77/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów”. Opłata zostanie zlikwidowana z dniem 1 stycznia 2018 r.